is een kleinschalige praktijk voor kind-/jeugdzorg én ouderbegeleiding in Goirle waarin meerdere vaktherapeuten werkzaam zijn.

Jeske Baeten PMKT is per 01-01-2024 samengegaan in Younik. Een nieuwe maatschap voor Kind- & Jeugdzorg en Ouderbegeleiding, waarin diverse disciplines elkaar versterken: www.younik.nl

Over PMKT

Jeske Baeten, Psycho Motorische Kinder Therapie (PMKT)

Voor kinderen is het niet makkelijk om over hun gevoelens en gedachtes te praten. Ze hebben er simpelweg de woorden nog niet voor. Dus als uw kind niet lekker in z’n vel zit, dan krijgt u dat waarschijnlijk niet meteen te horen. In plaats daarvan ziet u wat er speelt terug in zijn of haar gedrag. Uw kind zal zich bijvoorbeeld boos, stil, (faal)angstig, druk of passief gedragen. De ontwikkeling van uw kind stagneert en dit vertaalt zich in het gedrag.

Als ouder kan je dit tot wanhoop drijven. Waarom práát-ie niet gewoon met me?  De reden is simpel. Kinderen leren vooral door te doen. Hun lichaam is hierbij hun belangrijkste instrument.

Met PsychoMotorische KinderTherapie sluiten we aan bij dit instrument. Niet praten dus, maar bewegen. Een échte doe-therapie. Het biedt kinderen een mogelijkheid om nieuwe / andere ervaringen op te doen, waarbij de therapeut samen met het kind stilstaat bij wat het voelt, beleeft en ervaart. Hierdoor komt de ontwikkeling weer op gang.

Door te doen en te ervaren zal uw kind tijdens en na de therapie gevoelens en gedachtes beter gaan herkennen bij zichzelf en/of bij de ander. Ook krijgen kind én ouders tips en tools om er in de toekomst beter mee om te kunnen gaan.  

Wist u dat…

PMKT wordt door veel kinderen niet ervaren als therapie. De PMKT praktijkruimte is een gym-/oefenzaal en de behandeling verloopt spelenderwijs. Jeske Baeten PMKT beschikt over schitterende praktijklocatie met meerdere oefenzalen in Goirle.

Ik zie graag dat mijn kind ..

Info

Jeske Baeten Psycho Motorische Kinder Therapie is een kleinschalige praktijk voor kind-/jeugdzorg én ouderbegeleiding in Goirle waarin meerdere vaktherapeuten werkzaam zijn.

Copyright © 2021 All rights reserved.