Bewegen
Bewegen
Spelen
Spelen
Leren
Leren
Voelen
Voelen
Ervaren
Ervaren
Bewust worden
Bewust worden
Proberen
Proberen
Doen
Doen

Werkwijze

Opbouw therapie

PMKT werkt vanuit de gedachte dat lichaam, emoties en denken met elkaar verbonden zijn. Oftewel: we verbinden het hoofd met het lijf. Met de wetenschappelijke inzichten hoe het (kinder)brein zich ontwikkelt, is het mogelijk om PsychoMotorische KinderTherapie te onderbouwen.

Bij Jeske Baeten PsychoMotorische KinderTherapie (PMKT) staat samenwerken aan zelfvertrouwen centraal. In de therapie stemt de therapeut af op het ontwikkelingsniveau van het kind en speelt in op de behoeftes en gevoelens van het kind. De samenwerking tussen therapeut-kind-ouder brengt zowel bij kind als ouder een bewustwording teweeg. Bewustwording/-zijn is eerste stap op weg naar gedragsverandering.

Kennismaking

In het vrijblijvend kennismakingsgesprek wordt ingegaan op het huidige gedrag van je kind en de hulpvraag die u of uw kind heeft. Doel van het kennismakingsgesprek is om samen te kijken of PMKT passend zou kunnen zijn voor de hulpvraag die je kind heeft of die u heeft. U krijgt informatie over de werkwijze binnen de praktijk en de manier van werken in relatie tot de problematiek.

Onderzoeksfase

Wat is er precies aan de hand?
Deze vraag staat centraal in de onderzoeksfase. Het onderzoek vormt de basis van de therapie.

In een anamnesegesprek worden alle factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van je kind met u besproken en in kaart gebracht.

Uw kind komt drie a vier keer een sessie naar de therapeut voor het psychomotorisch onderzoek. Thema’s die aan de orde komen zijn onder meer: plezier in bewegen, zelfcontrole, zelfvertrouwen en expressiviteit, sociaal gedrag. Tevens vindt er een observatie op school plaats.

Heeft er eerder onderzoek of behandeling plaatsgevonden dan nemen we deze gegevens graag mee in het geheel. 

Alle informatie die uit de onderzoeksfase naar voren komt wordt in onderzoeksverslag en handelingsplan verwerkt. Gaat u akkoord dan kan de therapie starten met de behandelfase.

 
 

Afrondingsfase

Wanneer de ontwikkeling van een kind weer op gang is gebrach, kan er gewerkt worden aan afbouw van de therapie. Met als doel dat het kind en zijn omgeving weer zonder ondersteuning samen verder kunnen.

Info

Jeske Baeten Psycho Motorische Kinder Therapie is een kleinschalige praktijk voor kind-/jeugdzorg én ouderbegeleiding in Goirle waarin meerdere vaktherapeuten werkzaam zijn.

Copyright © 2021 All rights reserved.