Bewegen
Bewegen
Spelen
Spelen
Leren
Leren
Voelen
Voelen
Ervaren
Ervaren
Bewust worden
Bewust worden
Proberen
Proberen
Doen
Doen

Aanbod

Methodieken binnen de praktijk:
Tijdens de therapie volgen we een kind of jongere in zijn/haar spel, daarnaast heeft de therapeut verschillende methodieken die kunnen bijdragen aan de behandeling binnen de therapie. Graag lichten we onderstaande methodieken toe. Het kan zijn dat we bewust kiezen voor een bepaalde methodiek of dat u als ouder/verzorger een wens heeft hierin. Op die manier bieden we maatwerk binnen de praktijk.
DSC03856

PsychoMotorische KinderTherapie

DSC02705b-(2)

PsychoMotorische GezinsTherapie

Griefelen

DaSC02663

ReAttach
Kind en Jeugd:

DSC03816

Boksend opvoeden

Afbeelding1

Mind Eye Power – M.E.P.

Naamloos-9

Rots & Water

Samenwerkingsverbanden:

Binnen de praktijk werken we graag samen met andere disciplines of jeugdhulpverleners,
we bundelen de krachten, die elkaar aanvullen of versterken.

aDSCF3266-(002)

Sherborne Samenspel

aAfbeelding1

VIB

Video Interactie Begeleiding

Kinderdiëtetiek

Info

Jeske Baeten Psycho Motorische Kinder Therapie is een kleinschalige praktijk voor kind-/jeugdzorg én ouderbegeleiding in Goirle waarin meerdere vaktherapeuten werkzaam zijn.

Copyright © 2021 All rights reserved.