PsychoMotorische KinderTherapie

Psychomotorische Kindertherapie is een kindvolgende therapie voor kinderen en jongeren. Een doe-therapie waarbij hoofd met lijf verbonden wordt. Het woord PsychoMotoriek zegt het eigenlijk zelf al:

Psyche = alles met je hoofd
Motoriek = alles wat met je lijf doet / beweging

Je hebt kinderen die veel in hun hoofd zitten, maar onvoldoende hun lijf voelen of ervaren (de gevoelige kinderen, de denkers). En je hebt kinderen die minder nadenken en meer vanuit hun lijf reageren (kinderen die wat meer impulsief zijn, de beweeglijke kinderen, de doeners). In beide groepen ontbreekt de verbinding tussen hoofd en lijf. Door middel van PMKT worden kinderen zich meer bewust van de verbinding tussen beiden.

De therapie gaat uit van de sterke kanten van uw kind, van zijn talenten. Uw kind wordt tijdens het spel bewust gemaakt van zijn lichaam (lichaamsbesef) en in contact gebracht met datgene wat hij voelt en beleeft (zelfbesef).

Uw kind ontwikkelt zijn eigen ik, waardoor het sterker in de wereld staat. Door het uitproberen en oefenen van nieuw gedrag, krijgt uw kind de kans nieuwe ervaringen op te doen. Op die manier kan uw kind het nieuwe gedrag zich eigen maken en/of negatieve ervaringen verwerken.

Deze ontwikkeling van het eigen ik (zelfbeeld) zorgt ervoor dat uw kind weer beter in zijn vel komt te zitten. Uw kind staat steviger op eigen benen, kan en durft stappen te zetten en zijn eigen pad te bewandelen (zelfvertrouwen).

Info

Jeske Baeten Psycho Motorische Kinder Therapie is een kleinschalige praktijk voor kind-/jeugdzorg én ouderbegeleiding in Goirle waarin meerdere vaktherapeuten werkzaam zijn.

Copyright © 2021 All rights reserved.