Bewegen
Bewegen
Spelen
Spelen
Leren
Leren
Voelen
Voelen
Ervaren
Ervaren
Bewust worden
Bewust worden
Proberen
Proberen
Doen
Doen

PMKT, wat is het?

Psychomotorische Kindertherapie is een kindvolgende therapie voor kinderen en jongeren. Een doe-therapie waarbij hoofd met lijf verbonden wordt. Het woord PsychoMotoriek zegt het eigenlijk zelf al:

Psyche = alles met je hoofd
Motoriek = alles wat met je lijf doet / beweging

Je hebt kinderen die veel in hun hoofd zitten, maar onvoldoende hun lijf voelen of ervaren (de gevoelige kinderen, de denkers). En je hebt kinderen die minder nadenken en meer vanuit hun lijf reageren (kinderen die wat meer impulsief zijn, de beweeglijke kinderen, de doeners). In beide groepen ontbreekt de verbinding tussen hoofd en lijf. Door middel van PMKT worden kinderen zich meer bewust van de verbinding tussen beiden.

De therapie gaat uit van de sterke kanten van uw kind, van zijn talenten. Uw kind wordt tijdens het spel bewust gemaakt van zijn lichaam (lichaamsbesef) en in contact gebracht met datgene wat hij voelt en beleeft (zelfbesef).

Uw kind ontwikkelt zijn eigen ik, waardoor het sterker in de wereld staat. Door het uitproberen en oefenen van nieuw gedrag, krijgt uw kind de kans nieuwe ervaringen op te doen. Op die manier kan uw kind het nieuwe gedrag zich eigen maken en/of negatieve ervaringen verwerken.

Deze ontwikkeling van het eigen ik (zelfbeeld) zorgt ervoor dat uw kind weer beter in zijn vel komt te zitten. Uw kind staat steviger op eigen benen, kan en durft stappen te zetten en zijn eigen pad te bewandelen (zelfvertrouwen).

Maatwerk

Bij PMKT wordt door de therapeut afgestemd op het ontwikkelingsniveau van uw kind en wordt ingespeeld op de specifieke behoeftes en gevoelens van uw kind.

 • Het samen met het kind stilstaan bij het ‘ik’:
  – ‘wie ben ik’;
  – ‘wat wil ik’;
  – ‘wat kan ik’,
  – ‘wat voel ik’ 
  – ‘wat doe ik’.
 • Het leren grip krijgen op eigen emoties
 • Het sociale functioneren
 • Cognitieve vaardigheden zoals planmatig werken

Als een kind vastloopt in zijn ontwikkeling, moeten we kennis nemen van alle aspecten van de kinderlijke ontwikkeling.

Samenhang van PMKT

PMKT heeft als doel de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen waarna ouder(s) en kind weer in staat zijn om op eigen kracht verder te gaan. Uw kind staat steviger in de wereld, ontwikkelt een eigen ik, krijgt meer zelfvertrouwen.

In de visie van de psychomotorische kindertherapeut is het gedrag opgebouwd uit een aantal gedragscomponenten: 

Problemen in het gedrag (G) van het kind ontstaan op basis van de aanleg (O) van het kind en door omstandigheden in het verleden of het heden binnen de leefomgeving van het kind (M). De problemen uiten zich in één of meerdere gedragscomponenten.

Middelen

De therapeut heeft keuze uit een breed aanbod van middelen, zoals bewegen, lichaamsgerichte oefeningen, spel, muziek, ritme en creatieve materialen.

Bij deze kindvolgende doe-therapie, kiest het kind een van de beschikbare middelen waarmee het zich het beste kan uiten. Dit geeft uw kind de gelegenheid uit te drukken wat het met woorden vaak niet kan. Het verbindt het hoofd (psyche) met het lijf (motoriek).

Info

Jeske Baeten Psycho Motorische Kinder Therapie is een kleinschalige praktijk voor kind-/jeugdzorg én ouderbegeleiding in Goirle waarin meerdere vaktherapeuten werkzaam zijn.

Copyright © 2021 All rights reserved.