VIB – Video Interactie Begeleiding

Sherborne Samenspel wordt in combinatie met Video Interactie Begeleiding specifiek gericht op Gehechtheid toegepast. Van de bewegingsspelvormen worden video opnamen gemaakt. Deze worden na analyse met ouders bekeken. Ouders leren signalen en behoeftes van het kind te lezen en daarop beter aan te sluiten. Ouders krijgen tijdens de review uitleg over de ontwikkeling van het kind, over de ontwikkeling van gehechtheid en over hoe ze hun kind kunnen helpen zich positief te ontwikkelen of om een gestagneerde ontwikkeling te herstellen. Er is aandacht voor sensitief opvoeden en indien nodig voor trauma sensitief opvoeden. Psycho educatie wordt op maat gegeven, waarbij de hulpvraag van ouders het uitgangspunt is.

Info

Jeske Baeten Psycho Motorische Kinder Therapie is een kleinschalige praktijk voor kind-/jeugdzorg én ouderbegeleiding in Goirle waarin meerdere vaktherapeuten werkzaam zijn.

Copyright © 2021 All rights reserved.