Sherborne Samenspel

Door samen te bewegen werken aan emotie, gedrag en vertrouwen van je kind!

Sherborne Samenspel is een gespecificeerde vorm van bewegingspedagogiek, van lichaamsgericht werken. Sherborne Samenspel is een doe-methode samen met ouder en kind. Wanneer in de basis of tijdens een ingrijpende gebeurtenis het ontbreekt aan een veilig en vertrouwd persoon, ontstaat er in het kind angst en onzekerheid. Denk bijvoorbeeld aan situaties als vroeggeboorte, een ziekenhuisopname, veelvuldig ziek zijn, een overlijden, scheiding van ouders, gepest worden, huiselijk geweld, een zieke / zwakke en daarom minder beschikbare ouder en/of een uithuisplaatsing (tevens adoptie en pleegzorg).

Ouders werken samen met hun kind onder begeleiding van de therapeut aan het vergroten van het eigenwaardegevoel, het zelfvertrouwen en aan het vertrouwen in de ander. Door de diverse bewegingsspelvormen wordt ook gewerkt aan het verbeteren van de ouder-kindrelatie, aan hechtings-problemen en het kan bijdragen aan traumaverwerking. Er worden tal van bewegingsvariaties toegepast, waarbij de lichaamstaal van het kind het uitgangspunt is.

Info

Jeske Baeten Psycho Motorische Kinder Therapie is een kleinschalige praktijk voor kind-/jeugdzorg én ouderbegeleiding in Goirle waarin meerdere vaktherapeuten werkzaam zijn.

Copyright © 2021 All rights reserved.