pop up afrondingsfase

Behandelsfase

De behandeling verloopt langs vier stappen: van veiligheid/regulatie, via de relatie naar gedragsverandering en tenslotte transfer naar de omgeving.