Younik

MULTIDISCIPLINAIRE KIND- EN JEUGDZORG ÉN OUDERBEGELEIDING.

Younik biedt multidisciplinaire en preventieve kind- en jeugdzorg voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar uit Goirle en omstreken. Hierbij richten we ons niet alleen op het kind. We kijken naar de context – ofwel het systeem – waarbinnen het kind functioneert. Ouders en de omgeving betrekken we dan ook intensief bij onze zorg.

ELK KIND IS UNIEK

Bij Younik draait het om het kind met al zijn of haar unieke en krachtige eigenschappen. Bij ieder kind gaan we op zoek naar de sterke kanten en zetten die centraal. Dat is waar we ons behandelplan op inrichten. De hulpvraag nemen we hierbij als vertrekpunt. We hebben geen ‘kant-en-klare’ behandelplannen op de plank. Per situatie bekijken we vanuit meerdere disciplines hoe we kind en ouders het beste en in samenspraak zo effectief mogelijk kunnen helpen en begeleiden binnen de eigen omgeving, wensen en mogelijkheden. ‘Younik’ in onze aanpak dus!

 

Younik is een samenwerkingsverband van meerdere praktijken, therapeuten en para- medici die allemaal hun eigen kennis- en vaardigheidsgebieden hebben:

-Ergotherapie, ErgoINzicht ;
heeft als doel het zelfstandig handelen en de zelfredzaamheid van kinderen in het dagelijkse leven te vergroten.

-Fysiotherapie, Van Iersel & Zandbergen;
heeft kennis en ervaring op het gebied van motorische ontwikkeling bij kinderen.

-Logopediepraktijk Tilburg;
houdt zich bezig met de ontwikkeling van kinderen op het gebied van spraak-, taalontwikkeling, communicatie en eet- en drinkproblemen.

-Orthopedagogie, Praktijk Rebus;
buigt zich over gedrags- en opvoedingssituaties van kinderen en richt zich op de behandeling van kindgerichte en systeemgerichte vraagstukken.

-PMKT, Jeske Baeten PsychoMotorische KinderTherapie;
helpt kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag uiten.

Voor meer informatie: www.younik-goirle.nl

Info

Jeske Baeten Psycho Motorische Kinder Therapie is een kleinschalige praktijk voor kind-/jeugdzorg én ouderbegeleiding in Goirle waarin meerdere vaktherapeuten werkzaam zijn.

Copyright © 2021 All rights reserved.